Preklady a tlmočenie vo všetkých bežných jazykoch a so zameraním na: Právo, Ekonomika, Technika, Medicína, Administratívne dokumenty, Bežná korešpondencia
čítaj viac...............................................

 
 

Cenník

Cenník prekladateľských služieb spoločnosti ABER, s.r.o. na rok 2010

Preklad z cudzieho jazyka do slovenského jazyka

Normálny text 10,00 EUR/NS
Obtiažny text (právnický, ekonomický, vedecký, technický) 11,00 EUR/NS
Texty so súdnym overením 19,00 EUR/NS

Preklad zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka:

Normálny text 11,00 EUR/NS
Obtiažny text (právnický, ekonomický, vedecký, technický) 12,00 EUR/NS
Texty so súdnym overením 19,00 EUR/NS

Ceny za tlmočenie sa stanovia na základe vzájomnej dohody

 Všetky ceny sú vrátane DPH.