Preklady a tlmočenie vo všetkých bežných jazykoch a so zameraním na: Právo, Ekonomika, Technika, Medicína, Administratívne dokumenty, Bežná korešpondencia
čítaj viac...............................................

 
 

Naše služby

Preklady a tlmočenie vo všetkých bežných jazykoch a so zameraním na:

 

Právo (preklady zmluv, zákonov a pod.)

Ekonomika (preklady súvah a výkazov, daňových priznaní, rozpočtov, správ z auditov a pod.)

Technika (preklady návodov, technických správ, bezpečnostných dátových listov a pod.)

Medicína (preklady lekárskych správ, výmenných lístkov, odborných článkov a pod.)

Administratívne dokumenty (preklady rodných listov, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, úmrtných listov, vysvedčení, curriculum vitae, diplomov, technických preukazov, CoC, faktúr a pod.) 

Bežná korešpondencia (preklady obchodnej korešpondencie, rodinnej korešpondencie a listov každého druhu)